Naši tenisti sa 27. mája zúčastnili turnaja družstiev v Žiline v kategórii CHLAPCI DO 10 ROKOV. Turnaj sa hral skupinovým systémom, kde chlapci najprv vyhrali v skupine A a postúpili do finále s víťazom B skupiny. Následne sa hralo finále Lučenec – Lieskovec, s výsledkom 4:2 a tak naši chlapci vyhrali 1. miesto. 

Za náš klub hrali Julko Slavkovský, Matúš Húsenica a Tomáš Ďuriš.

Ďakujeme chlapcom za bojovnosť a nasadenie a veľká vďaka patrí aj rodičom.

tenis deti tenisový tábor a tenisová škola TK Hradová Lučenec
tenis deti športový tábor a tenisová škola TK Hradová Lučenec